Algemene Voorwaarden

Gastgegevens: de bij de reserveringsbevestiging genoemde N.A.W.-gegevens hierna te noemen “vakantiegast

Drents Genieten Vakanties: hierna te noemen “DGV” 

Reserveren en betalen

 • Het is mogelijk om te reserveren via de website, telefonisch of per mail via info@drentsgenieten.nl
 • Iedere reserveringsopdracht wordt door DGV bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging.
 • U ontvangt n.a.v. de reservering de reserveringsbevestiging per mail waarin het bedrag en de betalingsgegevens staan beschreven.
 • De reservering is definitief en de annuleringsvoorwaarden zijn van kracht.
 • Het bedrag van de aanbetaling (30% van het totaalbedrag) dient één dag na de reservering voldaan te worden.
 • Het resterende bedrag (70% van het totaalbedrag) dient 8 weken voor aankomst voldaan te worden.
 • Bij niet tijdige betaling is DGV gerechtigd de reservering te annuleren.
 • De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht.

Annuleringsvoorwaarden

 • Annulering dient te geschieden per e-mail.
 • Annuleringen worden per e-mail door Drents Genieten Vakanties bevestigd.
 • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van het verblijf, wordt 30% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 8 weken tot 6 weken voor aanvang van het verblijf, wordt 60% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van het verblijf is het totaalbedrag verschuldigd.
 • Bij wijzingen binnen 30 voor aankomst, die als gevolg hebben dat het verblijf korter wordt gemaakt, bestaat er geen recht op mindering in het totaalbedrag.
 • Eerder vertrek geeft geen recht op mindering in het totaalbedrag.

Annulering door DGV

Indien omstandigheden voordoen en DGV moet de definitieve reservering annuleren, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de vakantiegast en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door de vakantiegast of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door DGV, zullen we onmiddellijk het al door de vakantiegast betaalde bedrag terugstorten. De vakantiegast heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Annuleringsverzekering

Wij raden u aan een Annuleringsverzekering af te sluiten.

Ter plaatse

De inchecktijd is van 15.00 tot 18.00 uur.

De uitchecktijd is voor 10.00 uur, tenzij anders is overeengekomen.

U dient zelf de dagelijkse schoonmaak van het chalet te verzorgen.

Personen

Kinderen vanaf geboorte gelden als persoon.

Aansprakelijkheid van de vakantiegast

 • Tijdens uw verblijf in het chalet bent u als vakantiegast volledig aansprakelijk voor het gehuurde vakantiechalet, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde chalet behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw reisgenoten, geheel door u vergoed dienen te worden, direct en aan DGV. DGV is gerechtigd de vakantiegast alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend of de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door vakantiegast zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde vakantiegast.
 • Bij het vakantiechalet aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van het verblijf in het vakantiechalet en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
 • Als de vakantiegast tijdens het verblijf logees wil uitnodigen, overleg dit dan met DGV.

Aansprakelijkheid van DGV

 • DGV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door vakantiegasten of logees en/of dag bezoek van vakantiegasten, van het vakantiechalet.
 • DGV is niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens een verblijf in of rondom het chalet. Daarnaast is DGV niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden. Door deze reservering te accepteren is overeengekomen dat alle gasten of andere genodigden uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van het chalet erkennen.
 • DGV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
 • Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico.
 • Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiechalet wordt ‘gewerkt’. Wij denken bijvoorbeeld aan wegopbrekingen of bouwactiviteiten. U zult begrijpen dat DGV voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden.
 • Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Nederlands recht van toepassing. 

Disclaimer

DGV besteedt grote zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet worden voorkomen. DGV is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij – zodra wij een fout of onjuistheid hebben opgemerkt – deze corrigeren.

 

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Worden deze websites door DGV beheerd, dan staat dat aangegeven in de URL. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt, zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden. DGV is daarom niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze websites.

 

Deze website evenals de inhoud van deze website is het eigendom van DGV. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium, is de schriftelijke toestemming van DGV vereist. Het gebruik van de naam en het merk Drents Genieten Vakanties is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DGV.

DGV behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van chalets en activiteiten zonder voorafgaande notificatie.

Privacybeleid

DGV respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.

 

DGV stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte vakantie.